Wie is ons

Wie is ons 2016-12-01T13:07:47+00:00

Wie is ons

Amicus Trust SA is ‘n filantropiese diens wat donateurs in staat stel om ingeligte besluite oor hulle sosiale investering te neem en so seker te wees hulle donasies word aangewend vir projekte en instansies wat ‘n werklik verskil en ‘n meetbare impak maak.

Daar is ‘n groot leemte in die Suid-Afrikaanse “filantropie-mark” aan betroubare inligting oor die werklike effektiwiteit en impak van gemeenskapsinstansies. Amicus Trust SA wil ‘n konkrete bydrae in hierdie verband lewer en so meehelp dat ‘n beter lewe vir meer mense in Suid-Afrika ‘n werklikheid kan word.

Fokus op vaardigheidsopleiding en werkskepping

Amicus Trust SA se eerste fokus is op die terrein van vaardigheidsopleiding en werkskepping – spesifiek in die groter Stellenbosch omgewing en die area wat deur die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit bedien word.

Waarom

Werkloosheid, met daarmee saam die armoede, uitsluiting en ander sosiale probleme wat dit veroorsaak, is sonder twyfel Suid-Afrika se grootste krisis en uitdaging. Naas gebrekkige ekonomiese groei, is een van grootste redes hiervoor die feit dat talle mense nie vir die arbeidsmark kwalifiseer nie as gevolg van te min of geen opleiding en vaardighede. Hieraan wil Amicus Trust SA ‘n meetbare verskil maak.

Eerste projek

Amicus Trust SA se eerste projek is om betrokke te raak by drie instansies wat juis ten opsigte van vaardigheidsopleiding en werkskepping reeds buitengewone goeie werk in die groter Stellenbosch-omgewing en in die Kaapse Wynlande doen. Elkeen van die instansies is deeglik nagevors en gekeur op grond van goeie bestuur, effektiwiteit en bewese impak.

Amicus Trust SA se doel is om hierdie instansies finansieel en andersins so te ondersteun dat hulle diens en impak na ‘n volgende vlak geneem kan word – sowel wat betref die kwaliteit van die opleiding as die aantal mense wat in staat gestel word om werk te vind of te skep.

Inligting oor elkeen van die instansies kan hier afgelaai word

Jou donasie sal ‘n konkrete verskil maak

Alle donasies sal direk vir opleiding en werkskepping aangewend word. Bydraes kan in kontant gegee word, maar ook as ‘n skenking van aandele vry van kapitaalwinsbelasting – aangesien Amicus Trust SA self as ‘n Art18A weldaadsorganisasie geregistreer is.

Om

  • ‘n kontant-donasie of
  • ‘n skenking van aandele vry van kapitaalwins-belasting te maak, kliek hier

Trustees

Jannie Mouton, Danie van der Merwe, Frikkie Naude, Hennie Volschenk