Waarom gee terwyl jy (nog) lewe?

Wêreldwyd begin al meer welvarende persone ervaar dat “giving while living” vir hulle die satisfaksie gee om nog in hulle eie leeftyd te sien en ervaar hoedat hulle welvaart ‘n betekenisvolle verskil in mense se lewens en in die wêreld maak.

Die persoon wat in die moderne tyd die baanbreker hiervoor was, is Chuck Feeney. Hy het sy geld gemaak uit “Duty Free Shoppers Group” en was die stigter van “Atlantic Philantrophies”. (Sien “GIVING WHILE LIVING Atlantic Philanthropy” in hierdie afdeling). Hy het reeds in 1984, op 53 jarige ouderdom, sy welvaart oorgedra in ‘n stigting om daarmee ‘n betekenisvolle verskil te maak terwyl hy nog lewe. “If you want to give it away, think about giving it away while you are alive because you’ll get a lot more satisfaction than if you wait until you’re dead. Besides, it’s a lot more fun.”

Chuck Feeney is hierin geïnspireer deur Andrew Carnegie, wat reeds aan die einde van die 19de eeu vas geglo het dat surplus welvaart in ‘n mens se eie leeftyd weggegee moet word vir waar daar nood en behoefte is. Sy bekende artikel, “Wealth” wat in 1889 gepubliseer is, het ‘n groot invloed op die denke van Chuck Feeney gehad.

Op sy beurt was Chuck Feeney weer die inspirasie vir Warren Buffet. Buffet beskou Chuck Feeney as sy mentor in hierdie opsig en ‘n baie groot inspirasie vir die “Giving Pledge” wat ‘n groeiende groep welvarende individue wêreldwyd motiveer om ook hulle welvaart sinvol te spandeer en aan te wend terwyl hulle nog lewe.

In June, billionaire investor Warren Buffett (left) described Chuck Feeney (right) as “my hero,” when presenting him with a Forbes 400 Lifetime Achievement award for pledging to give away billions during his lifetime to numerous causes in Ireland and overseas. (The Irish Times, 15 Oct 2015 )

Some Reasons for Giving While Living

  • Urgent problems that require investment now rather than in the future
  • Sense of obligation, faith-based or otherwise, about sharing wealth
  • Wish to personally direct one’s giving and enjoy the satisfaction that the results bring
  • Opportunity to have philanthropy as a second or third career
  • Desire to use one’s own skills and experience to tackle problems
  • Concern about “mission drift” after the donor’s death
  • Confidence that future generations will make their own fortunes, and use their money to address the problems of tomorrow
  • Concern that burdening one’s children with excessive wealth will sap their motivation

(Bron: Atlantic Reports Turning Passion into Action: Giving While Living, p9

By | 2016-12-01T13:08:20+00:00 October 28th, 2015|Categories: afrikaans, Gee terwyl jy (nog) lewe|0 Comments