Pinotage Youth Development Academy

AMICUS PORTEFEULJE

Pinotage Youth Development Academy 2016-12-01T13:08:08+00:00

Opleiding en werkskepping

Kaapse Wynlande

Doel en kernbesigheid

Pinotage Youth Development Academy (PYDA) se doel is om die vermoëns te ontwikkel van werklose, voorheen benadeelde jongmense tussen 18 en 25 jaar wat potensiaal toon en gemotiveerd is. Deur middel van ‘n intensiewe een jaar kursus word hulle voorberei vir ‘n loopbaan in die wynbedryf, die gasvryheidsbedryf en die toerisme-sektor. Studente moes reeds matriek geslaag het en moet woonagtig wees in die Kaapse Wynlande. Die program is uniek daarin dat die studente ten opsigte van persoonsvaardighede en persoonsontwikkeling so toegerus word dat hulle in watter loopbane ook al sal kan groei en ‘n verskil in hulle gemeenskappe sal kan maak.

Effektiewe Bestuur

 • Baie sterk en aktiewe Raad, bestaande uit persone in die RSA en die VK, sorg daarvoor dat die korporatiewe bestuur op ‘n baie hoë vlak is.
 • Effektiewe bestuur het die koste per student oor drie jaar met nagenoeg 30% laat daal.
 • Jaarverslae, Geouditeerde Finansiële State asook Artikel 18A-status in plek.
 • Oorhoofse koste vir minstens die eerste 5 jaar word deur die Dame Hillary Cropper Foundation in die VK gedek.

Volhoubaarheid en bestuur van risikos

 • Die derde groep van 30 studente sal hulle kursus in Mei 2016 voltooi.
 • Doelgerigte plan in plek om finansiële houbaarheid te verseker.
 • Op versoek van die Vrugtebedryf is ‘n nuwe opleidingsprogram wat spesifiek op hierdie bedryf fokus, in November 2015 begin.

Impak en sukses

 • 100% van die eerste groep van 24  studente het werk gekry en na 12 maande was 100% van hulle nog in diens.
 • Die kwalifikasie wat die studente ontvang, word geakkrediteer deur Winetech.
 • ‘n Uiters deeglike keuringsproses word gevolg ten einde sukses te verseker en hoë slaagvereistes (75%) word gestel vir elke module en vir die kursus as geheel.
 • In ‘n opname het 100% van werknemers rapporteer dat die studente gereed was om dadelik in die werksprogram te integreer en dat hulle gemotiveerd en leergierig is.

Begroting en donasies

 • Totale begroting vir 2015 / 2016 is R2,7m
 • R44 000 borg die volle opleidingskoste vir ‘n student vir die volle jaar.
 • R19 200 borg die maandelikse toelaag vir een student vir die volle jaar. Toelaes word slegs toegeken indien studente aan al die kriteria van bywoning en prestasie voldoen.

Pinotage Youth Development Academy videos