FAQ

FAQ 2016-12-01T13:07:58+00:00

FAQ

Anders as die filantropiese afdelings van kommersiële instellings, vra Amicus Trust SA geen fooi vir ons dienste aan donateurs nie. Amicus Trust SA gebruik ook nie ‘n deel van dit wat instansies van donateurs ontvang as verhaling van kostes nie. Operasionele koste word deur donasies befonds en, omdat Amicus Trust SA self ‘n geregistreerde PBO is, kwalifiseer sodanige donasies aan Amicus Trust SA ook vir Art18A-belastingaftrekking.
Amicus Trust SA sal net instansies aan donateurs aanbeveel wat deeglik nagevors en gekeur is op grond van goeie bestuur, effektiwiteit en bewese impak. Daar word ook deurlopend persoonlik kontak met die betrokke instansies gehou. Amicus Trust SA se verklaarde doel is immers om nie net instansies te help om goeie diens te bly lewer nie, maar om hulle juis finansieel en andersins sodanig te ondersteun dat hulle hul diens na ‘n volgende vlak kan neem – sowel wat betref die kwaliteit van die diens as die aantal mense wat daarby baat vind.
Geld wat vir ‘n spesifieke instansie geoormerk is, sal altyd na daardie instansie gekanaliseer word en sal in die betrokke Art18A-sertifikaat gereflekteer word. Indien ‘n donateur nie aandui dat hulle fondse na ‘n spesifieke instansie moet gaan nie, sal Amicus Trust SA dit kanaliseer na waar op daardie stadium die grootste behoefte is.

Amicus Trust SA verstaan die behoefte van donateurs aan privaatheid en sal dit te alle tye respekteer. Indien donateurs verkies dat hulle identiteit nie vir die betrokke instansie bekend gemaak word nie, sal dit gerespekteer word.

Amicus Trust SA moedig egter donateur aan om, indien enigsins haalbaar, ook persoonlik kontak te maak met die betrokke instansies en eerstehands te beleef watter verskil hulle bydraes in mense se lewens maak.

Alle donateurs sal minstens jaarliks ‘n verslag ontvang van die werk wat deur die instansies gedoen word en die konkrete verskil wat hulle bydraes dus gemaak het.

Donateurs hoef nie self sertifikate aan te vra nie. Amicus Trust SA neem verantwoordelikheid daarvoor dat die sertifikate betyds aan elke donateur gestuur word.
(Om hierdie rede – en met die oog op die versending van ‘n jaarlikse verslag – is dit dus belangrik dat donateurs aan ons die nodige pesoonlike kontakinligting sal verskaf soos gevra op ons webwerf.)