Borg iemand se vaardigheids-opleiding
– en help die persoon om permanent bokant die armoedesiklus uit te styg

Borg iemand se vaardigheids-opleiding
– en help die persoon om permanent bokant die armoedesiklus uit te styg
2016-12-01T13:07:53+00:00

Bergzicht Training

Naam van program Tydsduur Koste per persoon
Versorging van Bejaardes
(“Health and Frail care”)
13 weke 11,000
Home & Child Care Course + First Aid Certificate 10 weke 10,500
City & Guilds Voedselvoorbereiding
(“Professional Cooking”)
10 weke 13,500
Lewensvaardighede werkswinkel
(“Employability Workshop”) vir Jeuggroepe
5 dae 2,500

Pinotage Youth Development Academy

Naam van program Tydsduur Koste per persoon
Loopbaan in die wynbedryf, die gasvryheidsbedryf en die toerisme-sektor 12 maande omvattende opleiding
(met feitlik gewaarborgde werkplasing)
44,000
(R24,800 kursusfooi en R19,200 lewenstoelaag)

Stellemploy

Naam van program Tydsduur Koste per persoon
City & Guilds Chef-sertifikaat 12 maande intensiewe opleiding
(met feitlik gewaarborgde werkplasing)
26,000
Assistent-Elektrisiën 4 weke 14,000
Assistent-Loodgieter 4 weke 7,000
Paneelklop en spuitverf 8 weke 15,000
Skrynwerker 4 weke 7,000
Messelaar en Bouvaardighede 4 weke 7,000

Amicus Trust SA onderskryf die integriteit van die werk wat hierdie drie instansies doen en hulle vermoë om na afloop van hierdie geakkrediteerde opleiding die persone in ‘n werksgeleentheid te plaas.

Alle bydraes is belasting-aftrekbaar.