Bergzicht Training

AMICUS PORTEFEULJE

Bergzicht Training 2016-12-14T09:20:34+00:00

Vaardigheidsontwikkeling
en Werkskepping

Groter Stellenbosch-omgewing

Doel en kernbesigheid

Bergzicht fokus op ‘n belangrike segment van die arbeidsmark wat deur baie min instansies gediens word. Dit is om minderbevoorregte persone wat geen of min skolastiese opleiding of beperkte werksvaardighede het, met die nodige vaardighede toe te rus sodat hulle bo die omstandighede van armoede kan uitstyg. Veral vroue word opgelei vir toepaslike beroepe sodat hulle ‘n inkomste kan verdien en kan groei in selfwaarde. ‘n Interne plasingsburo sorg vir suksesvolle werkplasings na afloop van die kursusse.

Kern-kursusse word aangebied in:

Vroeë Kind Ontwikkeling (“Educare”); Huisbestuur (“Home Management”); Versorging van Bejaardes (“Health and Frail Care”) en Voedselvoorbereiding“ (City and Guilds Food Preparation”)

Kortkursusse word ook aangebied in rekenaarvaardigheid, entrepreneurskap, eerstehulp, lewensvaardigheid en kreatiewe kookkuns. Die kortkursse funksioneer dikwels as ‘n soort “pyplyn” na die kernkursusse.

Effektiewe Bestuur

 • Goed toegeruste bestuurspan. Kundige en betrokke Raad van Trustees speel ‘n deurslaggewende rol in die implementering van ‘n suksesvolle vernuwingstrategie sedert 2013.
 • Gedetaileerde strategiese plan vir volgende 3 jaar in plek.
 • Jaarverslae, Geouditeerde Finansiële State asook Arikel 18A-status in plek

Volhoubaarheid en bestuur van risikos

 • Het reeds vir 23 jaar ‘n uitstekende baanrekord van effektiewe opleiding en suksesvolle werkplasings.
  Meer as 10 000 persone is opgelei sedert Bergzicht se ontstaan in 1992.
 • Het vaste en meetbare doelwitte tov die diversifisering van inkomstebronne.
 • Effektiewe finansiële risikobestuur met die oog op volhoubaarheid is in plek.

Impak en sukses

 • In 2014 en 2015 was die sukseskoers van werkplasings na afloop van die opleiding 76%. Prosesse is in plek om dit tot bokant 80% te verhoog.
 • In 2013 en 2014 is gesamentlike 340 persone in die kernkursusse opgelei en 924 persone in die kortkursusse.
 • ‘n Onafhanklike evaluering van Bergzicht se fokus en impak wat in 2014 gedoen is, het bevestig dat die opleiding baie effektief en relevant is in die lig van huidige marktoestande en samelewingsbehoeftes.

Begroting

 • Totale koste van die kursusse wat in 2016 aangebied word is R2,6m
 • Vir meer inligting oor die verskillende kursusse asook die koste per kursus en per persoon, kliek hier

Sukses verhale

If you had met Wesley Smith last year you would have been forgiven for mistaking him as yet another young man focused on partying and having a good time. Today Wesley, who is from Idas Valley in Stellenbosch, has changed his life around and works as a first assistant chef at the Wine Lounge of the well-known Delaire Graff Wine Estate. READ MORE

Odette Robyn (26) looks content as she sits down in the office of the head nurse at Geluksoord, a retirement home in Stellenbosch, to talk about how her life has changed over the last two years following a chance encounter with a Bergzicht Training alumnus she only knows as Beulah. READ MORE

Funding from the Mayoral Youth Skills Development Programme of Stellenbosch Municipality has helped beneficiaries like Cherelene Newman carve out a new future at the popular Equus Dine restaurant at Cavalli Estate. READ MORE