Belastingvrystelling: bestaande en nuwe SARS-toegewings vir donateurs

Die 10% belastingaftrekking: belangrike nuwe vergunning

In die verlede kon ‘n donateur jaarliks donasies tot 10% van sy of haar belasbare inkomste aan een of meer geregistreerde PBO,s (Public Benefit Organization, dit is: ‘n instansie wat Art18A registrasie het) skenk en dit as aftrekking by die berekening van totale belasbare inkomste eis.

SARS het so pas in hierdie verband ‘n verdere vergunning gemaak wat van baie groot waarde vir donateurs kan wees. Indien die bedrag wat in ‘n betrokke jaar aan sulke instansies gegee is, meer as 10% van die persoon se belasbare inkomste bedra, kan die restant na die volgende belastingjaar oorgerol word en dan as aftrekking geëis word. (*)

(* Tax Exemption Guide for Public Benefit Organisations in South Africa, Issue 4, Art 23.10)

Skenking van aandele vry van kapitaalwins-belasting

‘n Ander belangrike belasting-toegewing vir donateurs is dat aandele wat aan sodanige Publieke Weldaadsorganisasies (PBO’s) geskenk word, vrygestel is van kapitaalwinsbelasting. Uiteraard moet die aandele eers nadat dit in die hande van die instansie is, verkoop word.

Met die oog daarop dat donateurs en gemeenskaps-instansies hierdie voordeel kan benut, het Amicus Trust SA ‘n aandelerekening by PSG geopen waarna donateurs se skening van aandele oorgedra kan word.

By | 2016-12-01T13:08:46+00:00 October 27th, 2015|Categories: Belastingvrystelling: bestaande en nuwe SARS-toegewings vir donateurs|0 Comments